جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

11 قطعه تلاوت در مقام شوق افزا

اختصاصی تنغیم / از جمله مقامات زیبای مورد استفاده در تلاوت قرآن است که بسیار زیبا و ملیح است . این مقام از اتصال دو جنس عجم و حجاز تشکیل شده است . در این مطلب 11 قطعه تلاوت در این مقام تقدیم شما عزیزان خواهد شد .

 

1 - دانلود قطعه آموزشی مقام شوق افزا - استاد نقشبندی

2 - دانلود قطعه آموزشی مقام شوق افزا - استاد نقشبندی

3 - دانلود قطعه آموزشی مقام شوق افزا - استاد حمدی زامل

4 - دانلود قطعه آموزشی مقام شوق افزا - استاد شحات محمد انور

5 - دانلود قطعه آموزشی مقام شوق افزا - استاد شحات محمد انور

6 - دانلود قطعه آموزشی مقام شوق افزا - استاد شعشاعی

7 - دانلود قطعه آموزشی مقام شوق افزا - استاد عبدالباسط

8 - دانلود قطعه آموزشی مقام شوق افزا - استاد محمد عمران

9 - دانلود قطعه آموزشی مقام شوق افزا - استاد عبدالباسط

10 - دانلود قطعه آموزشی مقام شوق افزا - استاد عبدالباسط

11 - دانلود قطعه آموزشی مقام شوق افزا - استاد نقشبندی
آموزش مقام شوق افزا