جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

آموزش مقامات با صدای استاد سبزعلی

 اختصاصی تنغیم / در این بخش آموزش مقامات موسیقایی مورد استفاده در تلاوت قرآن را با صدای استاد محمدحسین سبزعلی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد .این فایلها به صورت استدیویی و به روش ترتیل تلاوت شده است .

 

 دانلود آموزش مقام بیات - استاد محمدحسین سبزعلی

دانلود آموزش مقام چهارگاه - استاد محمدحسین سبزعلی

دانلود آموزش مقام حجاز - استاد محمدحسین سبزعلی

دانلود آموزش مقام نهاوند - استاد محمدحسین سبزعلی

دانلود آموزش مقام رست - استاد محمدحسین سبزعلی

دانلود آموزش مقام صبا - استاد محمدحسین سبزعلی

دانلود آموزش مقام سه گاه - استاد محمدحسین سبزعلی