جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

سوره زمر استاد ابوالقاسمی

اختصاصی تنغیم / یکی دیگر از قاریان افتخاری مسابقات بین المللی ، استاد ابوالقاسمی بود که در روز سوم این دوره از مسابقات تلاوت زیبایی از سوره زمر داشت . در این بخش تلاوت فوق الذکر را تقدیم خواهیم کرد.

 

 

دانلود تلاوت سوره زمر - استاد احمد ابوالقاسمی