جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

مقطع زیبای شیخ محمود رمضان ترکیب نهاوند و عجم

اختصاصی تنغیم / مقطع زیبایی در مقام نهاوند با صدای شیخ محمود رمضان تقدیم می شود که در حالت نزولی از ترکیب نهاوند با مقام عجم استفاده شده است .

دانلود مقطع زیبای مقام نهاوند - شیخ محمود رمضانَ