جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

مقطع فوق العاده فنی از شیخ محمد عمران

اختصای تنغیم / مقطع زیبایی از تلاوت شیخ محمد عمران برای این بخش انتخاب شده است که از لحاظ موسیقایی چندین جنس را در خود جا داده است . از جمله این اجناس می توان به جنس : حجازکار ، کرد ، نهاوند ، بیات و زنکران اشاره کرد .

 

دانلود مقطع زیبایی از تلاوت استاد محمد عمران