جدیدترین اخبار

هنر تلاوت قرآن در سایت تنغیم، پایگاه جهانی قرآنیان

سوره مومنون منصور بدار

 اختصاصی تنغیم / از استاد منصور بدار به عنوان یکی از اساتید شیخ مصطفی اسماعیل نام برده می شود . نقل است که شیخ مصطفی به تلاوت های استاد منصور بدار بسیار علاقمند بود و مقطعی از عمر حرفه ای تلاوت را به تقلید از وی پرداخته است.در این پست مقطعی از تلاوت شیخ منصور بدار را تقدیم می کنیم . اگر کمی به تلاوتهای استاد مصطفی اسماعیل آشنا باشید شما هم حس می کنید که تلاوت وی به تلاوت استاد منصور بدار بسیار شبیه است ..

 

دانلود تلاوت سوره مومنون - شیخ منصور بدار